SFCNS Congress

   

Forthcoming

files/agenda/2018/Bildschirmfoto 2018-05-11 um 10.03.11.png   4th SFCNS Congress
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies
23.10.-25.10.2019
SwissTech Convention Center, EPFL Lausanne
Website / Programme
     
    SFCNS Imaging Course
26.10.2019
Lausanne
 
     
   

Past

files/agenda/SFCNS Congress/3rd_SFCNSCongress.png    3rd SFCNS Congress
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies
28.09.-30.09.2016
Congress Center, Basel
Website
Photo gallery
     
files/agenda/SFCNS Congress/2nd_SFCNSCongress.png     2nd SFCNS Congress
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS
05.06.-07.06.2013
Music & Convention Center, Montreux
Website
Photo Gallery
     
files/agenda/SFCNS Congress/Bildschirmfoto 2016-11-08 um 10.03.40.png   1st SFCNS Congress 
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies
02.06.-04.06.2010
Congress Center Basel
Website
Photo Gallery

     

 

×

Search